ed_logo

Moja trieda

Za odmenu na výlet do Banskej Štiavnice
október 2008
 
Ocenenie vo výtvarnej súťaži Vývesný štít-logo
2. miesto za prácu s drôtom

Dňa 3.10.2008 sme sa miesto vyučovania túlali po Banskej Štiavnici. Tento výlet sme získali ako odmenu za 2. miesto vo výtvarnej tvorbe drotárskych artefaktov počas dní Európskeho kultúrneho dedičstva v našom meste. Cenu sme získali od Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, garantom celej akcie bola pani inžinierka architektka Maršálková, ktorá exkurziu zabezpečila a spolu s nami aj cestovala.

Foto Tomáš Melár.

banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008
príchod na Nový zámok, ktorý slúžil ako protiturecká obrana úspešne sme zvládli prvý objekt zvon, ktorý nám aj zazvonil
banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008
ešte raz pre porovnanie veľkostí unavený pútnik výhľad zo Starého zámku
banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008
nádvorie Starého zámku gotické schodište spomenuli sme si na povesť o štiavnických jašteričkách
banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008
model Starého zámku ďalší pekný výhľad takto sa mlelo obilie
banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008
z archeológie lebka a nôž stopa
banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008
kostol prebudovaný na pevnosť - Starý zámok sušiak z fajkovej továrne tu sme vštci okrem Tomáša, ktorý fotil
banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008
pilot a mechanik z mestských uličiek kostol sv Kataríny s radnicou
banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008 banska_stiavnica_2008
z mestských uličiek z mestských uličiek morový stĺp
  banska_stiavnica_2008  
diplom za 2. miesto vo výtvarnej súťaži Vývesný štít
  © Eňa 2007-2012