ed_logo

Mgr. Eva Dušková

Slovenský jazyk
a literatúra

Spolupráca so Štátnym archívom v Kremnici 2013 - žiaci VI.A

Súťaž v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko 2012/2013 - žiačka Zuzka Petríková

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2009/2010 - žiačka Betka Neuschlová

Prednes prózy 2007/2008 - žiačka Kristínka Zacharová

Prednes poézie a básnická tvorba 2006/2007 - žiak Martin Kováčik

Celoslovenská súťaž Škultétyho rečňovanky 2006 - FOTOGRAFIE - žiačka Kamila Plánková pri preberaní ocenenia

Celoslovenská súťaž Škultétyho rečňovanky 2006 - ocenená poviedka Fikcia roztržitého materstva od Kamily Plánkovej

Celoslovenská súťaž Škultétyho rečňovanky 2005 - ocenené básne Šialená a Tajomstvá lásky od Kamily Plánkovej

  © Eňa 2007-2012