ed_logo

Moja trieda

Výlet na Modrý Kameň
máj 2007

Hrad Modrý Kameň skrýva vo svojich priestoroch bohatú expozíciu z histórie hračiek a bábok. Zastúpené sú exponáty zo Slovenska a európskych krajín ale aj z Ázie a Ameriky.

Okrem klasickej prehliadky exponátov si deti môžu pod vedením odborných lektoriek skúsiť vyhotoviť vlastné jednoduché bábky - maňušky a odvážlivci si môžu zahrať aj improvizované divadielko na skutočnom bábkovom javisku.

V čase našej návštevy hrad ponúkal aj putovnú expozíciu pod názvom Vedecká hračka, kde si mohli žiaci vlastnoručne vyskúšať moderné hračky založené na princípe fyzikálnych a chemických zákonitostí.

Foto Mgr. Eva Dušková.

vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen vylet_modry_kamen
  © Eňa 2007-2012