ed_logo

Mgr. Eva Dušková

Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok pod vedením Mgr. Evy Duškovej umožňuje žiakom aktívne tráviť voľný čas a zároveň rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. V školskom roku 2008/2009 krúžok navštevujú žiaci od piateho po ôsmy ročník a jeden tretiačik.

vv-kruzok vv-kruzok vv-kruzok
vv-kruzok vv-kruzok vv-kruzok
vv-kruzok vv-kruzok vv-kruzok

Vo výtvarnom krúžku sa v školskom roku 2005/2006 zišli žiaci 6. a 7. ročníka, ktorí radi vymýšľajú nové veci, majú zmysel pre hru s výtvarným materiálom a neboja sa experimentovať s rôznymi technikami. Príjemné chvíle jedného popoludnia na fotografiách ukazujú, že nášmu krúžku nechýba ani humor a dobrá zábava.

vv-kruzok vv-kruzok vv-kruzok
vv-kruzok vv-kruzok vv-kruzok
  vv-kruzok  
  © Eňa 2007-09