ed_logo

Mgr. Eva Dušková

Výtvarné súťaže

Projekt „Poznáš tajomstvo grafiky?“ (slovenská grafika 20. storočia očami detí) usporiadala Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Autorkou a koordinátorkou projektu bola Mgr. Martina Martincová-Garajová. Práce do projektu zaslalo celkovo 21 základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií z rôznych regiónov Slovenska. Z približne 500 diel vybrala odborná komisia 94 výtvarných prác, interpretujúcich diela 10 slovenských grafikov 20. storočia (M. Galandu, K. Sokola, V. Hložníka, Ľ. Fullu, A. Brunovského, I. Kalného, J. Jankoviča, A. Klimu, M. Adamčiaka a M. Kvetána).

Z našej školy bolo ocenených šestnásť prác od pätnástich autorov: Zuzana Malachovská, Veronika Antalová, Patrik Melár, Monika Melárová, Veronika Kašiarová, Pavol Štulrajter, Patrik Horváth, Anetka Korčeková, Eva Donovalová, Zuzana Stupková, Martin Bohumel, Tomáš Galamboš, Peter Páločný, Miroslava Görögová, Marek Pittner.

Vernisáž výstavy spolu s vyhodnotením výtvarnej súťaže k vzdelávaciemu projektu „Poznáš tajomstvo grafiky?“ sa konala v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici dňa 17.12.2008. Práce budú vystavené do 22.2.2009.

vv-sutaze vv-sutaze vv-sutaze
vv-sutaze vv-sutaze vv-sutaze
vv-sutaze vv-sutaze vv-sutaze
vv-sutaze vv-sutaze vv-sutaze
vv-sutaze vv-sutaze vv-sutaze

Michal Horváth z 2. triedy (tr. uč. Mgr. Kuzmická) navštevuje výtvarný krúžok pod vedením Mgr. Evy Duškovej. Jeho práca, vytvorená na krúžku v školskom roku 2007/2008, bola ocenená na XI. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2008. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo 29. mája 2008 v Dolnom Kubíne.

vv-sutaze vv-sutaze
 
Miško Horváth
vv-sutaze

Najúspešnejší reprezentanti školy vo výtvarných súťažiach v školskom roku 2006/2007.

vv-sutaze
Janka Ivanová
vv-sutaze
Peťko Páločný
vv-sutaze
Adam Kováčik
vv-sutaze
Kubko Šavolt
vv-sutaze
Tomáško Melár
vv-sutaze
Miška Stračinová
  © Eňa 2007-09