ed_logo

Slovenský jazyk a literatúra

Úspešná recitátorka
2007/2008

Krisínka Zacharová, žiačka 6.A triedy, úspešne reprezentovala školu v prednese prózy. V školskom roku 2007/2008 získala v okresnom kole 2. miesto.

zacharova
  © Eňa 2007-2012