ed_logo

Slovenský jazyk a literatúra

Spolupráca so Štátnym archívom v Kremnici
2013

V rámci Dní otvorených dverí pracovníci Štátneho archívu umožnili verejnosti nahliadnuť do vybraných historických dokumentov. Mohli sme zblízka obdivovať estetiku gotického písma, ilustrácií a vzácnych pečatí. Vystavený bol aj originál zakladacej listiny mesta Kremnice z r. 1328.

archiv archiv
  © Eňa 2007-2012