ed_logo

Slovenský jazyk a literatúra

1. miesto v celoštátnom kole olympiády zo SJL
2009/2010

Žiačka Alžbeta Neuschlová (9.A) je úspešnou riešiteľkou Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V školskom roku 2009/2010 získala 2. miesto na krajskom kole v Banskej Bystrici a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo 8. - 9. februára 2010 na Gymnáziu A. Einsteina v Bratislave.

V celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry získala Betka Neuschlová 1. miesto.

neuschlova neuschlova neuschlova
  © Eňa 2007-2012