ed_logo

Slovenský jazyk a literatúra

Ocenená žiačka
2006

Žiačka úspešná v literárnej tvorivosti a v umeleckom prednese Kamila Plánková (9.A) získala za básnickú tvorbu ocenenie na XIV.ročníku celoslovenskej súťaže Škultétyho Rečňovanky, ktoré organizuje Hontiansko-Novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši.

Cenu redakcie časopisu Slniečko jej udelili na XV. ročníku za poviedku "Fikcia roztržitého materstva".

plankova plankova plankova
plankova plankova plankova
  © Eňa 2007-2012