ed_logo

Slovenský jazyk a literatúra

Úspešný recitátor
2006/2007

Martin Kováčik úspešne reprezentoval školu v prednese poézie. Okrem toho je aj autorom viacerých básní.

kovacik

Vločky padajú ako pierka.
Ľadové medvede robia v bielom piesku
anjelika.
Je to sneh?
Je to inšpirácia prírody,
či biely páper
padajúci
ako studený popol.
Vyvoláva v nás niečo
teplé
dobré
ako láskavé pohladenie
mamkinou rukou.
Sneží – ako keď sa
roztrhne páperová vetrovka,
z ktorej padá
perie.
Tajomný dych snehu
my ľudia nedokážeme pochopiť,
len cítime,
že je to blízke nášmu srdcu,
tajomné
až sa zastaví dych.
Sneh je ako sladký medovník,
treba si ho vychutnať
dosýta,
kým padá.
Je ako šťastie,
príde
a zase odíde,
ale vždy sa vráti,
keď to čakáme najmenej.
Je ako blikajúce svetlo,
očarí nás
a zmizne.

Martin Kováčik 7.B, ZŠ Angyalova ul., Kremnica

  © Eňa 2007-2012