ed_logo

Projekt - Netradičná výtvarná výchova

Čo dokážu šiestaci z papiera
máj 2009

Žiaci 6. roč. riešili problémovú úlohu vytvorenie priestorového objektu z papiera s možnosťou prezentácie na sebe. Chlapci zo VI.A triedy sa inšpirovali dobou rytierov a vymysleli kolekciu kartónových obranných štítov zdobených reliéfom. Úlohu doplnili o prilby a časti brnenia.

Žiaci v VI.B riešili podobnú úlohu, ale použili iný materiál a iné výrazové prostriedky - prúžky výkresu. Dievčatá si navrhli futuristické modely oblečenia a doplnkov tiež z papierových prúžkov. Odmenou boli hry a pózovanie v Zechenterovej záhrade.

Foto Eva Dušková.

hra_s_papierom hra_s_papierom hra_s_papierom
hra_s_papierom hra_s_papierom hra_s_papierom
hra_s_papierom hra_s_papierom hra_s_papierom
hra_s_papierom hra_s_papierom hra_s_papierom
hra_s_papierom hra_s_papierom hra_s_papierom
hra_s_papierom hra_s_papierom hra_s_papierom
hra_s_papierom hra_s_papierom hra_s_papierom
  hra_s_papierom  
  © Eňa 2007-2013