ed_logo

Projekt - Netradičná výtvarná výchova

Tvorivé dielne - efektívna forma komunikácie medzi múzeom a školou
máj - jún 2011

Naši piataci mali možnosť zažiť okrem bežných aj tri neobyčajné návštevy Múzea mincí a medailí v Kremnici. Výstava z tvorby akademického sochára J. K. Högera bola silným inšpiračným zdrojom pre žiacku výtvarnú tvorivosť. Prítomnosť autora, rozhovor o tvorbe, námetoch a technikách sochárskeho umenia boli vďačnou motiváciou pre tvorbu reliéfu. Začali sme kresbou priamo v numizmatickom kabinete. Podľa vlastného návrhu žiaci vymodelovali reliéf z plastelíny. Ďalšie pokračovanie tvorivej dielne sa konalo v priestoroch galérie, kde žiaci videli, ako ich reliéf mizne pod vrstvou sadry a nedočkavo vyberali krehkú sadrovú formu – negatív. Pod dohľadom akademického sochára zvládli tajomstvo separácie a tvorbu pozitívu. Vylúpnuť pozitív a dokončiť modeláciu bola náročná práca, ktorá naozaj potrebuje skúsené ruky, aby sa dielo nezničilo. Nadšenie nechýbalo ani organizátorkám tejto akcie Mgr. J. Kollárikovej a Mgr. Ľ. Majerovej. Nakoniec žiaci zvýraznili modeláciu reliéfu patinovaním a preleštením.

Sadrový model je jednou z mnohých etáp na ceste, ktorá vedie ku vzniku medaily. Pokračovali sme preto v nadväzujúcej tvorivej dielni na stretnutí s rytcom p. J. Allerámom priamo na výstave jeho ryteckej a maliarskej tvorby. Vystavené diela vzbudili zvedavosť, ale samotný autor pri práci bol pre žiakov ešte zaujímavejší. Bolo úžasné vidieť, ako sa pod rydlom majstra zjavujú na medených platničkách iniciály žiakov. Každý chcel získať pekný suvenír, ale len niektorí našli odvahu si to aj vlastnoručne vyskúšať.

Za vedomosti a skúsenosti získané zážitkovou formou v tvorivých dielňach Múzea mincí a medailí ďakujú žiaci V.A triedy ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici.

Text a foto Mgr. Eva Dušková.

tvorive_dielne tvorive_dielne tvorive_dielne
tvorive_dielne tvorive_dielne tvorive_dielne
tvorive_dielne tvorive_dielne tvorive_dielne
tvorive_dielne tvorive_dielne tvorive_dielne
tvorive_dielne tvorive_dielne tvorive_dielne
tvorive_dielne tvorive_dielne  
  © Eňa 2007-2013