ed_logo

Projekt - Netradičná výtvarná výchova

Návšteva v expozícii NBS - MMM Kremnica
Cesty zberateľstva v umení 15. až 18. storočia
február 2008

Hodina výtvarnej výchovy žiakov 8.B v priestoroch MMM. Kresba portrétu Jozefíny Schulzovej z konca 18. stor. od neznámeho maliara.

muzeum_2008 muzeum_2008 muzeum_2008
muzeum_2008 muzeum_2008 muzeum_2008
muzeum_2008 muzeum_2008 muzeum_2008
muzeum_2008 muzeum_2008 muzeum_2008
  © Eňa 2007-2013