ed_logo

Netradičná vyučovacia hodina na predmete VÝCHOVA UMENÍM

Plstenie - spracovanie ovčieho rúna.
január - marec 2013

Žiaci VI.A triedy spracovávali ovčie rúno technológiou tzv. plstenia. Hodiny boli realizované v spolupráci s NBS-MMM. Úvodnú hodinu spolu s materiálom zabezpečili p. Mgr. E. Grniaková a D. Končoková. Vysušenú plsť žiaci v triede dotvárali pomocou korálov, nití a drôtikov na malé výtvarné objekty - priestorové dekorácie.

Text a foto Mgr. Eva Dušková.

vitraz vitraz
vitraz vitraz vitraz
vitraz vitraz vitraz
  © Eňa 2007-2013