ed_logo

Netradičná vyučovacia hodina na predmete VÝCHOVA UMENÍM

STOLIČKA – inštalácia
február 2012

Pokus o inštaláciu v prostredí školskej triedy s použitím štandardného nábytku: školská stolička a dostupného materiálu: vlnitá lepenka, lepidlo, lepiaca páska, špagát, farebný papier.

Skupinová práca smerovala k spoločnému cieľu zmeniť celkový výraz stoličky aj jej fiktívnu funkciu a význam. Výsledkom dohody boli štyri pracovné skupiny, ktoré si navrhli vlastný koncept riešenia inštalácie.

1. skupina: GAMBLERSKÁ stolička
2. skupina: UFO stolička
3. skupina: stolička EMO
4. skupina: kreslo POMSTY

Text a foto Mgr. Eva Dušková.

stolicky stolicky stolicky
stolicky stolicky
stolicky stolicky stolicky
stolicky stolicky
  © Eňa 2007-2013