ed_logo

Netradičná vyučovacia hodina na predmete VÝCHOVA UMENÍM

Internet na hodine výtvarnej výchovy v VI.A triede
Téma hodiny: Gotické vitrážové okná a rozety
jún 2012

Na základe internetových zdrojov: webové stránky katedrály v Chartres a kostola sv. Kataríny v Kremnici žiaci vytvorili originálne návrhy na vitráž. Vybrali si z dvoch tvarov okien: vysoké, štíhle okno, alebo kruhové, zvané rozeta. Z námetov uprednostnili hlavne geometrické a rastlinné motívy. K pochopeniu tohto špecifického druhu výtvarného umenia žiakom pomohlo aj video, znázorňujúce pracovný postup zhotovenia vitráže.

Text a foto Mgr. Eva Dušková.

vitraz vitraz vitraz
vitraz vitraz vitraz
vitraz vitraz vitraz
vitraz vitraz vitraz
vitraz vitraz vitraz
vitraz vitraz vitraz
video
  © Eňa 2007-2013