ed_logo

Projekt - Netradičná výtvarná výchova

Výchova umením v 8. ročníku
december 2011

Výtvarné umenie obdobia baroka žiaci spoznali priamo v priestoroch expozície NBS MMM. Zbierka sôch, obrazov a nábytku sa stala výbornou kulisou pre pochopenie historického umeleckého štýlu. Na magické prepojenie baroka a súčasnosti stačili žiakom tri dlhé zamatové plášte a vlastná fantázia...

Lektorsky spolupracovala Mgr. Ľ. Majerová.

Text a foto Mgr. Eva Dušková.

vychova_umenim vychova_umenim vychova_umenim
vychova_umenim vychova_umenim vychova_umenim
vychova_umenim vychova_umenim vychova_umenim
vychova_umenim vychova_umenim vychova_umenim
  vychova_umenim  
  © Eňa 2007-2013